ỐNG TƯỚI PE

Ống tưới PE chuyên dùng dẫn nước trong các hệ thống tưới tự động như hệ thống tưới phun mưa, hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới phun sương …