Showing all 2 results

Ống LDPE

Ống tưới LDPE chuyên dùng dẫn nước trong các hệ thống tưới tự động như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt…