Showing all 2 results

Dây tưới nhỏ giọt trải luống

VIETSAT chuyên cung cấp các sản phẩm tưới nhỏ giọt như dây tưới nhỏ giọt, đầu tưới nhỏ giọt các loại. Các sản phẩm được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Đài Loan, Isreal, Trung Quốc…