Showing all 2 results

Bộ kit tưới tự động, bộ sản phẩm tưới

Nơi cung cấp những bộ kít tưới tự động, các bộ sản phẩm tưới thông minh chuyên dùng cho tưới sân vườn tiểu cảnh. Khách hàng có thể tự lắp đặt cho mảnh vườn nhỏ của mình