Nối ống nhỏ giọt 1 đầu ren ngoài 21mm

7,000

Quantity:

Mô tả

Nối ống nhỏ giọt 1 đầu ren ngoài 21mm dùng để nối 1 đầu ren 21 – 1 đầu nối ống mềm 16mm có xiết

Tính năng nối ống nhỏ giọt 1 đàu ren ngoài 21mm

  • Dùng để kết nối ống mềm PE hay ống nhỏ giọt 16mm hoặc 20mm với đường ống chính uPVC hay ống HDPE

Thông số kĩ thuật của nối ống nhỏ giọt 1 đàu ren ngoài 21mm

  • Kich thước ren ngoài: 21mm
  • Đầu nối ống nhỏ giọt 16 hoặc 20 có xiết ren
Edit this from Woocommerce About Brand Tab